غلام ابوفاضل
مدت زمان عضویت: 2 سال و 5 ماه و 16 روز و 7 ساعت و 48 دقيقه قبلغلام ابوفاضل غلام ابوفاضلعارفان را پرس و جو کردم ، ندارد هیچ عیب

مرد هم باشی بگویی من کنیز

2

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضل

قم کجا؛کوفه کجا؛شام کجا
گل کجا؛سنگ روی بام کجا

دست برسینه همه شاخهء گل آوردند
ذکر تکبیرکجا؛طعنه و دشنام کجا

_جان_ خوش _آمدید

3

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضل

...

بیستـــ و هفتــ روز ز ماه رمضان میگذرد

قصد ندارے یڪ حرم عیدے بہ این نوڪر دهے.

1

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلشبهای رفت ، و دیوانه‌ی تو بازتقویـم را بـه شـوقِ ورق زنـد

4

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلدارد خلاص می شود آن مرد حق نما

از دادن جواب سلام مغیره ها

5

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضل

سحر جن و ملک میخوانند


مكن ای صبح طلوعِ شب عاشورا را

5

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلشد ، قلب من حتی تکانی هم نخورد


چشم دارم بر شب قَدْرَت جان رحمتی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضل

شانزده شد، عدد بین من و ماه خدا

بطلب پای پیاده سحری کرب و بلا

5

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضل

یاحسن بن علی علیه السلام

سحرپانزدهم شد ، دلِ من رفٺ بقیع
گرد و خاڪے شده ام ، چونکہ ندارد حرمے...

6

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلچهارده سحر به یاد گریه کرده امبا ذکر به روی لبم خنده ای شکفت

3

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلسحر طعم دهانم عسل است

سيزده ، سن جگر گوشه ی مولا است

4

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضل

بح بح...

صُحبت شده دشمن به سرِ راه بیاید
برنامه بِریزد ,وَ خود آنگاه بیاید

داعِش : نِگرانی مده برمَردم ِ تهران !
کافیست حسن(ع)نیمه‌ی اینماه بیاید

9

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلروز شده و ذکر هر لب است


عجل علی ظهورک یا

4

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلدهه ای را همگی یاد بودیمسحر یازدهم فکر غم قافله ایم

3

این مطلب را پسند کرده اند.

غلام ابوفاضل غلام ابوفاضلروز به یادِ تب ِ آن روز دهم
همه ی قافیه ها و شدست

5

این مطلب را پسند کرده اند.