چقدر اعتقاد دارید آیت الله خامنه ای نایب امام زمان است ؟
آیا عمل به شعار اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال وظیفه تک تک ما نیست ؟!
ده ها جوان با تخصص ها و بنیه های مالی مختلف در سنگریها عضوند تا به حال فعالیت اقتصادی گروهی انجام داده اید ؟؟؟
اگر نایب امام زمان را یاری نکنیم امام زمان را هم یاری نخواهیم کرد ...

1396/09/25 - 17:59 · گزارش
پیوست عکس:
d925aee6-764c-4f5d-b5d3-7fc833287df5.jpg
d925aee6-764c-4f5d-b5d3-7fc833287df5.jpg · 716x496px, 73KB

پسند کنندگان