قرارگاه در سنگریها : همایش حلقه های معرفت صالحین قرارگاه منتظران شهادت با حضور احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، آیت الله حسینی اشکوری و مسئولین شهرداری قم برگزا... 

همایش حلقه های معرفت صالحین قرارگاه منتظران شهادت با حضور احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، آیت الله حسینی اشکوری و مسئولین شهرداری قم برگزار شد. [لینک]

1394/06/22 - 16:18 · گزارش