جهت مشاهده گزارش تصویری اردوی فرهنگی ورزشی وسف قرارگاه منتظران شهادت وارد لینک شوید.
[لینک]

1394/06/02 - 19:55 · گزارش