شرکت در اردوی سد 15 خرداد
اعضای قرارگاه منتظران شهات در اردوی سد15خرداد شرکت کردند.

به گزارش مسجدنیوز، اعضای قرارگاه منتظران شهات در اردوی فرهنگی ورزشی سد15خرداد شرکت کردند. این اردو شامل برنامه های متنوع ورزشی از جمله راپل، تیراندازی با کمان و پینت بال بود.کانو سواری، شنا و قایق رانی نیز از سایر برنامه های این اردوی یک روزه بود.

http://news313.ir/readmore.php?id=1368
1394/05/30 - 17:14 · گزارش

پسند کنندگان