قرارگاه در سنگریها : شرکت در اردوی رامسر مربیان قرارگاه منتظران شهادت در اردوی رامسر شرکت کردند. به گزارش مسجدنیوز،مربیان قرارگاه منتظران شهادت به همراه سایر مربیان پایگاه های ناح... 

شرکت در اردوی رامسر
مربیان قرارگاه منتظران شهادت در اردوی رامسر شرکت کردند.

به گزارش مسجدنیوز،مربیان قرارگاه منتظران شهادت به همراه سایر مربیان پایگاه های ناحیه مقاومت امام حسین سپاه قم تحت عنوان "ترنم صالحین" در روز پنج شنبه 22 مرداد ماه سال جاری به اردوگاه شهدای هفتم تیر رامسر اعزام شدند.

این اردو با هدف انس و الفت هر چه بیشتر حلقه های صالحین با مربیان خود و انتقال تجربیات به مدت سه روز برگزار شد.

گفتنی است اولین اعزام که به عهده ناحیه امام حسین (ع) می باشد از جوار شهدای 8 سال دفاع مقدس و در کنار گلزار شهدای علی ابن جعفر(ع) صورت می گیرد که در این اعزام 330 نفر در قالب حلقه های صالحین و متشکل از 75 پایگاه برادر شهری و روستایی بوسیله9 دستگاه اتوبوس به رامسر اعزام شدند.

http://news313.ir/readmore.php?id=1369
1394/05/30 - 17:10 · گزارش

پسند کنندگان