رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلــم :


خودتـان را بــا هــر وسـیــله ای کـه می تــوانـــید پـاکـیزه کـنیــد,, زیــرا کــه خـدای مـــتعال اسـلـام را بـر پاکیـزگـی بـنا کـرده اســـت و هـرگز بـه بــهــشـــت نــمیرود ,,

مـگـر کـسـی کـه پـاکیـزه بـاشـــــد.

نـهـج الفصـاحـه ص 391,ح 1182

1394/01/20 - 06:48 در پشتيبانی · گزارش

پسند کنندگان

بازنشر شده