برخلاف آنچه که تصور می شود

یاد امام حسین علیه السلام فقط مخصوص یک روز ، یک دهه و یک اربعین نیست

یک زندگی، او را در قلب و ذهنت داشته باش

بگذار پیام و عطرابن گل سرخ بی نظیر ، یک عمر معطرت کند ...

1394/01/08 - 00:25 در پشتيبانی · گزارش
پیوست عکس:
1_bigharar.ir-036.jpg
1_bigharar.ir-036.jpg · 480x360px, 137KB

پسند کنندگان