مرگ غیرت در رگ های خشکیده شهر +عکس
علی یکی بود از هزار شهید گمنام و غریب که زنده زنده توی این شهر ویران از بنیان، قدم می زدند و زخم می خورند از بی غیرتی مردهایی که زن و دخترهاشون لرزه به تن ایمان و تقوای جامعه می زنند.

http://www.ammarname.ir/node/41192
1393/01/06 - 13:00 در 313 پیروان ولایت · گزارش
پیوست عکس:
69897-208998-1395752698.jpg
69897-208998-1395752698.jpg · 600x383px, 136KB

پسند کنندگان