آیت الله جوادی آملی: گزینه لبیک یا حسین ما هم روی میز است.

لبیک یاحسین...

1392/10/07 - 07:37 · گزارش
پیوست عکس:
1388194771170053_large.jpg
1388194771170053_large.jpg · 418x600px, 144KB

پسند کنندگان