این دخترایی که تو خونه دست ب سیاه وسفید نمیزنن اما تو مهمونیا میخان خودشونو تو ظرفشویی خفه کنن!!
اینارو اذیت نکنید اینا دنباله (مادرشوهر)می گردن!!!!!!!!!!

1392/09/15 - 10:01 · گزارش

پسند کنندگان