علم می کوبه بر زمین ای جـــــــانم
یل بی بی ام المبنین ای جــــــــانم
صدای زینـب میرسه ای جـــــــــــانم
علمــدار ما رو ببین ای جــــــــــــانم

مداحی دیشب حاج محمود کریمی بود که خیلی زیبا خوند.... [لینک دانلود]

1392/08/15 - 09:38 · گزارش
پیوست عکس:
57fe8803b877b016978caf83cbf28f46-425.jpg
57fe8803b877b016978caf83cbf28f46-425.jpg · 425x290px, 12KB

پسند کنندگان