زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز
زندگی زیبایی است،مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
زندگی راز دل مادر من
زندگی پینه ی دست پدر است
زندگی مثل زمان در گذر است...

1392/05/27 - 09:41 · گزارش
پیوست عکس:
l4j2hjcc9baixbrtv04.jpg
l4j2hjcc9baixbrtv04.jpg · 1600x1200px, 687KB

پسند کنندگان

بازنشر شده