بیا قصه مو خودت روایت کن .. حالا خودت قضاوت کن ..
اگه بدم چرا هوامو داری..
آخه فدای تو چقد فداکاری ..مگه به من بدهکاری..
می بخشی به من منت نمی ذاری ..

1392/04/19 - 09:32 · گزارش

پسند کنندگان