از فكه‌، چه‌ مي‌توان‌ با خود داشت‌ جز پلاكي‌ سوراخ‌ شده‌ بر سينه‌ از تركش‌؟ در فكه‌ بود كه‌ جان ها، خاكيان‌ را جان‌ بخشيدند. در فكه‌ بود كه‌ ارواح‌ مطهر، مردگان‌ را جان‌ دادند. در فكه‌ بود كه‌ هر كه‌ اهل‌ فكه‌ بود، روحش‌ به‌ اوج‌ پر كشيد. در فكه‌ بود كه‌ هر كه‌ آرزو مي‌كرد چونان‌ مادرش‌ مفقود بماند، پيكري‌ از او باز نيامد و گمنام‌ خفت‌.

1390/11/15 - 09:42 · گزارش
پیوست عکس:
ییییییییییییییییییی.jpg
ییییییییییییییییییی.jpg · 800x600px, 117KB
نظرات
مبتلا

عشق یعنی استخوان و یک پلاک... سال ها تنهای تنها زیره خاک...

6 سال و 4 ماه و 14 روز و 17 ساعت و 22 دقيقه قبل · گزارش
سردار علی کنگرانی

عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از دل خاک....عشق یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک......

6 سال و 4 ماه و 11 روز و 21 ساعت و 23 دقيقه قبل · گزارش

پسند کنندگان