«ماه» این بار نه پشت ابر ، که پشت «در» قرار گرفت...

تمام عشقمان این است که «مادر» صدایش کنیم.لیاقتی نیست از سوی من ، اما کرامتی هست از سوی او و اجازه ای ، که «مادر» خطابش کنم...

اصلاً مگر نه اینکه در زیارت ایشان آمده "السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا أُمّ الْمُؤْمِنِینَ" ؟! پس اجازه دارم بگویمش ؛ "مادر"...

1392/01/22 - 18:12 در خادمین الشهدا. · گزارش
پیوست عکس:
silshr_535.jpg
silshr_535.jpg · 535x259px, 12KB