رفت جبهه . توی یکی از عملیات ها ترکش خورد به نخاعش ! حالانزدیک به ۲۷ ساله که روی تخت به صورت خوابیده! گاهی پهلو به پهلویش می کنند! جوان بود... ۱۹ سالش بود ! . . ✔◄┋گروہ سایبرے و امر به معروفــ تعجیل [لینک] ┋►✔ . .

پیوست عکس:
si2fu6_448.jpg
si2fu6_448.jpg · 448x370px, 52KB

پسند کنندگان