گفت "چرا جای ضــریح این پولها را به فقــــــــــرا نمی دهند" گفتمش "جانم، این پولــها را فقــــــــــــــــرا داده اند برای ضریــح ! . . ✔◄┋گروہ سایبرے و امر به معروفــ تعجیل [لینک] ┋►✔ . .

پیوست عکس:
siEnEB_448.jpg
siEnEB_448.jpg · 448x370px, 66KB

پسند کنندگان