نردبان این جهان ما و منیست ....عاقبت این نردبان افتادنیست... لاجرم هرکس که بالاتر نشست... استخوانش سخت تر خواهد شکست...

1391/09/15 - 17:57 · گزارش
پیوست عکس:
44763.jpg
44763.jpg · 515x344px, 28KB

پسند کنندگان