یا کاشف الکَرب عَن وجه الحُسین علیه السلام اِکشف کربی بِحَقِ اَخیکَ الحُسین علیه السلام
قبول باشه مناجات وروضه امروز...

پیوست عکس:
ya_kashef_by_shiaphoto.jpg
ya_kashef_by_shiaphoto.jpg · 2000x1500px, 968KB
نظرات
آسمان 69

آره

مربوط میشه به بعد گودال

امام سجاد و....

تشیع جنازه پدر

جانها به فدایت یا حسین

5 سال و 7 ماه و 29 روز و 1 ساعت و 50 دقيقه قبل · گزارش

پسند کنندگان