هر باشدا وار علامت سودای کربلا شوق وصال بزم دلآرای کربلا گورسون سفر تدارکنی کاروان گلور ...

1391/07/30 - 13:10 در تورکلر ییغیناغی · گزارش
پیوست عکس:
5.jpg
نظرات
با ولایت تا شهادت

برحسینی ها زهر جا کربلا زیباتراستجلــوه گـــاه آشنــا بر آشنـا زیباتراست

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 21 ساعت و 49 دقيقه قبل · گزارش
با ولایت تا شهادت

تئشنــه ســۇ کنـارینـده، لبلـه‌ره سـلام اوْلسـۇن

قانه غرق اوْلان باشسێز، پئیکه‌ره سلام اوْلسۇن

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 21 ساعت و 39 دقيقه قبل · گزارش
با ولایت تا شهادت

یـوم-ی- عـزادی یـاران، یا روز-ی-عئیـد-ی-اضحـی

کـرب-وْ-بـلادی یـا رب، یا دشـت-ی-ذئبـح-ی-مینــا

برهـم دی نظـم-ی-عاله‌م، قان آغلار اهل-ی-معنا

ســر نئیــزه ده حـۆسئینیـن، باشـێ ائده‌ر تجه‌للا

گـــۆن بیر جیدانێـــن اۆستــه، تابانــدێ یا محمــد

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 21 ساعت و 33 دقيقه قبل · گزارش
کمیل

به به چوخ گوزل...حسین کمکین اوسون آقای زارع.اگه ممکن اوسا بو کیدنه شعریده پست الین گروها.دیدگاهدا شاید چوخی گورمیه.

4 سال و 5 ماه و 3 روز و 13 ساعت و 15 دقيقه قبل · گزارش