اللهم انی اسئلک الامان یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم
خدایا از تو امان میخواهم در ان روزی که سود ندهد کسی را نه مال و نه فرزندان مگر کسی که دلی پاک به نزد خدا آورد
......... واسئلک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم
و از تو امان میخواهم در روزی که شناخته شوند جنایتکاران با چهره شان .......... مولای یا مولای انت المولی و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولی
مولای من .. تو سروری و من بنده و آيا رحم کند بر بنده جز سرور
مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک
مولای من ای مولای من تو مالکی و من مملوک و آیا رحم کند بر مملوک غیر از مالک
مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز
مولای من تویی عزتمند و منم خوار و ذلیل و آیا رحم میکند بر شخص خوار جز عزیز
مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر الا العظیم مولای من تویی بزرگ و منم ناچیز و آیا رحم کند بر ناچیز جز بزرگ

1391/03/22 - 10:58 در حضرت مولا · گزارش
پیوست عکس:
n00388690-r-b-010.jpg
n00388690-r-b-010.jpg · 720x480px, 82KB