پیدا کردن برچسب ها: #مشاور-تربیتی-خانواده


علی امیرعسجدی علی امیرعسجدی


این بنده خدانظر لطفی داشتین...
به آدمائی که توی زندگیامون می آیند،حساس باشیم و به ســادگی از آنان عبور نکنیم...
برای خودمون درس عبرت نسازیم...بیا ئیـــد؛
❶ ﺩﺭ ﭘﻮﺷاندﻥ ﺧﻄﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺐ ﺑﺎشیم؛
❷ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺗﻨﻲ، ﺯﻣﻴﻦ ؛
❸ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ؛
❹ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ، ﮐﻮﻩ ؛
❺ ﺩﺭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺩ ؛
❻ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭﻳﺎ ؛
بهترینها را براتون آرزو دارم

9

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

علی امیرعسجدی علی امیرعسجدی


"بسم رب الشهداء والصدیقین"


روز پدر نزدیک است و می دانم تو هم چون من ، دلت جای دیگر است. می دانم که این روزها بیشتر سراغ عکس بابا می روی.

آرامگاه باباجون را تصور می کنی غرق گل و می دانم که گاه ، آرزو می کنی که بابا را آنگاه که نگاهت می کند ، ببینی و در آغوش بگیری.

چند ســـالی می شـــود که گلزار شهدا در روز پدر پُـــر است از فرزندانی که به شوق دیدار بابا شاخه گلی به دست در جشن دیدار با پدران آسمانی شرکت می کنند.

امسال هم آستین بالا زده ایم و هر انچه از دستمان برآمده در طبق اخلاص تقدیم آسمانی ترین پدران کرده ایم...

در آسمانی ترین روز زمین
در دیار آسمانی ها
منتظر حضور پر مهر توایم

1

این مطلب را پسند کرده اند.