یه دختر چادری
مدت زمان عضویت: 2 سال و 10 ماه و 8 روز و 15 ساعت و 48 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

پست ها خصوصی می باشد.

sadat1380 پست های خود را شخصی کرده است.