یه دختر چادری
مدت زمان عضویت: 4 سال و 3 ماه و 9 روز و 6 ساعت و 49 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

پست ها خصوصی می باشد.

sadat1380 پست های خود را شخصی کرده است.