یه دختر چادری
مدت زمان عضویت: 3 سال و 11 ماه و 8 روز و 8 ساعت و 45 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

پست ها خصوصی می باشد.

sadat1380 پست های خود را شخصی کرده است.