یه دختر چادری
مدت زمان عضویت: 3 سال و 12 روز و 2 ساعت و 20 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

پست ها خصوصی می باشد.

sadat1380 پست های خود را شخصی کرده است.