یه دختر چادری
مدت زمان عضویت: 3 سال و 6 ماه و 9 روز و 22 ساعت و 20 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

پست ها خصوصی می باشد.

sadat1380 پست های خود را شخصی کرده است.