توجه! برای ثبت نظرسنجی ابتدا وارد سایت بشوید.

 نظرسنجی - سنگریها 

نظرسنجی شماره 1

نظر شما در مورد سیستم جدید سنگریها چیست؟
ایجاد کننده : شهید مرتضی میری
تعداد کل آراء: 544
وضعیت : فعال
نمایش رای دهندگان : غیر فعال
(270 رای/50%)
(82 رای/15%)
(69 رای/13%)
(29 رای/5%)
(94 رای/17%)