سید داوود موسوی
مدت زمان عضویت: 1 ماه و 28 روز و 10 ساعت و 19 دقيقه قبل

دانشجوی علوم سیاسی [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
montazer7

دوستان

کد QR شخصی


شهید مرتضی میری شهید مرتضی میری

@سید داوود موسوی سلام ، به خوش آمدید (نسخه اندروید) ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.