سید داوود موسوی
مدت زمان عضویت: 3 ماه و 18 روز و 11 ساعت و 10 دقيقه قبل

دانشجوی علوم سیاسی [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
montazer7

دوستان

کد QR شخصی


شهید مرتضی میری شهید مرتضی میری

@سید داوود موسوی سلام ، به خوش آمدید (نسخه اندروید) ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.