معین
مدت زمان عضویت: 9 ماه و 14 روز و 14 ساعت و 43 دقيقه قبلمعین معین

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله فرمودند؛
عبادت همراه با لقمه حرام،همچون ساختمانی است که بر ماسه بنا شده باشد.

IMG_20170827_214809_397.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

معین معین

سلام ، معین از اعضای جديد سنگریها هستم ...