سنگریها - ناظرین 

ناظرین سنگریها.

شهید محمودرضا بیضایی
نام کاربری : mariyeh
102 نفر دوستان , 777 پست

شهیدآخوندزاده(خادم ...
نام کاربری : khaterah
233 نفر دوستان , 3124 پست

فرمانده گل ناز(خادم...
نام کاربری : ghalbi-tanha
346 نفر دوستان , 1419 پست

سيد ميثم
نام کاربری : -vip-
269 نفر دوستان , 1835 پست

حمیدرضـــــا ( خادم...
نام کاربری : abdoljavad
231 نفر دوستان , 3254 پست

تنها ترین سردار
نام کاربری : moheb
700 نفر دوستان , 22306 پست