تو این گروه فقط عکس نوشته بذارید لطفأ...
حالا هرچی که حال دلتونه

آخرین اعضاء گروه

♥گـنـاهـکـار♥
1395/10/26 - 01:13
عمار ولی
1395/10/25 - 15:58
فدایی سید علی
1395/09/24 - 16:00
نفس
1395/09/20 - 19:06

مدیران گروه

برچسب های کاربردی

عکـس نـوشـت

گروه عمومی · 27 کاربر · 272 پست


ارسال به عکـس نـوشـت


NgR NgR

[لینک دانلود]

_20170309_150243.JPG

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

پیشـاپیـش عیـــد همگـی مبـارک...5

این مطلب را پسند کرده اند.

گـ ــ♥ــ ـلاره گـ ــ♥ــ ـلاره

اقا جان قربون کرمت که دوباره من راه دادی که نائب زیاره شم

425302680_115863.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

گـ ــ♥ــ ـلاره گـ ــ♥ــ ـلاره

ســـــــــــــــــــــــــــــــــلام به همگی شبتون مهدویی به لطف اقا توحرم اقا امام رضا (ع)نائب زیاره همگی

429836040_157240.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

منـو آقـامـون همیـن الان یهـویـی...

500x500_1437120685479753.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

یـــاد خـدا مُسکـن روح مـن اسـت...

500x466_1488265109400324.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

یــه مَـرد واقعـی اینـه ؛

Photo-by-heavy-piece-of-new-phase.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مــــرد بـــاس
وقتـی میـره خـواستگـاری بگـه؛
ممنـون کـه تـا اَلان نگهـش داشتیـن...
ازیـن بـه بَعـد خـودم نـوکـرشـم

52664496-faranaz-com.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

پســر بـاس
جـوری رفتـار کنـه
بـدون حلقـه هـم
همـه بفهمـن
خــــــانـوم
داره....

500x441_1445239598053876.JPG

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

اشتبـاهـم ایـن بـود
هـرجـا رنجیـدم خنـدیـدم
فکـر کـردنـد درد نـدارد
ضـربـه هـا را محکـم تـر زدنـد....

1306081576-irannaz-com - Copy.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

دلـم گـرفتـه خـدایـا...
تـو دل گشـایـی کـن
مـن آمـدم بـه امیـدت
تـو هـم خـدایـی کـن...

630388570-faranaz-com - Copy.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

عـــاشقتـم خـــدا.........

500x554_1452015555546938.jpeg

8

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

خـــــــدایـا مـیـدونـم کـه مـی بینـی...

500x500_1488259741597818.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

زن مـوجـود
پیچیـده ای نیسـت !
اگـر بـرای شنـاختنـش
بجـای غـریـزه ،
از احسـاسـات
استفـاده کنـی...


500x685_1488265248253176.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

یـادتـان بـاشـد
تـا زمـانـی کـه نفـس مـی کشیـد
بـرای آغـازی دوبـاره هـرگـز دیـر نیسـت...

beautifulposts-text-romance-14 - Copy.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.