تو این گروه فقط عکس نوشته بذارید لطفأ...
حالا هرچی که حال دلتونه

آخرین اعضاء گروه

محمود عدالت منش
1396/02/10 - 09:46
♥گـنـاهـکـار♥
1395/10/26 - 01:13
عمار ولی
1395/10/25 - 15:58
یه دختر چادری
1395/09/24 - 16:00
نفس
1395/09/20 - 19:06

مدیران گروه

برچسب های کاربردی

عکـس نـوشـت

گروه عمومی · 30 کاربر · 306 پست


ارسال به عکـس نـوشـت


مِهـر مِهـر

پـرچـم عشـق

همیـن گـوشـه پیـراهـن

تـوسـت...


95_abartazeha_ir-14.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر
1487384705652324_large - Copy.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

رهبـر کبیـر انقـلاب اسلامـی ؛

از نظـر دشمـن از همـه تنـدروتـر ،

امـام بـزرگـوار بـود ؛

امـروز هـم بنـده حقیـر را از همـه تنـدروتـر مـی داننـد.

دشمنـان بـداننـد :

پـس مـا همـه تنـدرو هستیـمdownload (2).jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

مِهـر مِهـر

IMG_20170520_142010.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

محمود عدالت منش محمود عدالت منش

هر شهيد كربلايي دارد و زمان انتظار مي كشد تا پاي آن شهيد به كربلا برسد...

1393073787205964_large.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

رهبــر معظــم انقــلاب اسـلامـی ؛

اجر جـانبـازان روز بـه روز رو بـه افـزایـش اسـت
(ع)

دیدار+با+جانبازان+(4).jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

رفیـق

تنهـاییـام

عشـق

علیـه السـلام


1492976320135806_large.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

غبـار غـم بـرود

حـال خـوش شـود...


255743225-parsnaz-ir.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

خـوشحـالی یعنـی...

اولیـن هـدیـه ای کـه ازش میگیـری

قلبـش بـاشـه...


1308477759-parsnaz-ir.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

یکـی هـم بـایـد بـاشـه

تـو زندگـی آدم،کـه روزی

چنـدبـار بهـش بگـه :

خـداروشکـر کـه هستـی...


Love-Images-9.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

صبــر

انتخـاب نیسـت

اجبـار اسـت...


Shahrzad-10.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـرLove-Erfani-2.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مـــا را مـدافعـان حـرم آفـریـده انـد...


55.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

بشنـوَد گـوش گـرگهـای خبیـث

مملکـت مـال بچـه هـای علیسـت

خط پـایـان عمـر اسـرائیـل

بستـه بـر پلکهـای سیـد علیسـت...


075.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مـا در جنـگ بـه ایـن نتیجـه رسیـدیـم

کـه بـایـد روی پـای خـودمـان بیـایستیـم...b5b83e59-9742-40e2-8504-2a2020002195.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.