لایک کنندگان این مطلب - 14 کاربر

مریم
تهران
شهید مصطفی کاظم زاده
نسرین
منتظر
بیابون
یاس زهرا
آن سوتر در انتهای خیالی زیبا خانه ای دارم بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار
✿از یاد رفته✿
جا مانده
"أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ *69*مرگ بر اسرائیل*
tehran
فاطمه سادات
سبوی عشق
گذر زمان...
مهدی_88
مشهد مقدس
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
ܓ✿ یافاطمه ܓ✿
عسگر
کرج
افسر جنگ نرم