لایک کنندگان این مطلب - 7 کاربر

نسرین
لبیک...
بقیع
ابوالقاسم بابامیرپور
علمدار
...
مدار یار غریب
تهران
"أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ *69*مرگ بر اسرائیل*
tehran
نازبانو