لایک کنندگان این مطلب - 3 کاربر

نازبانو
"أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ *69*مرگ بر اسرائیل*
tehran
(تکاور)✔ S h ê y t O n Д k
تهران