شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) خادم نظارت
مدت زمان عضویت: 4 سال و 9 ماه و 28 روز و 10 ساعت و 18 دقيقه قبل



شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)

مـداحےتایمــ



مـن غلآم نوڪراتَم
عآشق


لینک ضمیمه

6

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)



نامَت هنـوزهم
هیجان میـدهـد مَـرا

ایـن پَرچم شمـاست ڪہ
تِڪآن میـدهد مرا

وقتے شبیهِ مـُرده
بہ حُسینیہ مـیـرَوَم

سینہ زَنی
دومرتبہ جـان میدهد مـرا


photo_2018-11-12_16-17-35.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)

شهادت مظلومانه حضرت#رقیه_خاتون_تسلیت_باد....

راوی میگه ،
دیدم یه دختری
داره رو این خارای صحرا میدَوِه ؛
با اسب سمتش رفتم بگم بیا نترس..؛
دیدم این دختر تا صدای پایِ اسب
رو شنید تند تر دوید...
رسیدم بهش ،
دیدم این دو تا دستای کوچولوشو
گذاشت رو گوشاش........ ،
گفت مسلمونی ؟!
تاحالا قرآن خوندی؟!
فَأَمَّا الْیَتیمَ فَلا تَقْهَرْ...
نزنیــآ..
نزنـی آقا..
من بابا ندارم ..

IMG_20181014_195250_259.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)

♥️●

عآشقـَت دور ازحَـرم
احـساس غربـت میڪنـد

باز،باعڪس حـرم
یڪ گوشہ خلـوت میڪنـد

باز،باحال بُڪاء
زانوےغم گیـرم بغل

باخـودم گـویم
ڪہ آیا،او اجـابَت میڪند؟




photo_2018-10-15_00-20-22.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)




•|اربعـین پاےپیاده
•|حَرمـت میچـسبد

•|پاےتاول زده
•|زیرعَلمـت میچسـبد

•|همہ لذت دنیا
•|بہ دلم تار شـده

•|اربعـین پاےپیاده
•|حَرمـت میجسـبد

photo_2018-10-15_00-13-52.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)

...

•|نوڪر،تونخـورد
•|غصہ ے،ایـن دنیارا

•|نوڪرت هستم و
•|درمـوج بَلا،خـوشبختم


•|عـشق یعنـےبخـورم
•|حسـرت شش گوشہ فقـط

•|باهمـین آرزوے
•|ڪربُبَلا❥خـوشبختم


photo_2018-10-15_00-08-25.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)



•|فقط زِ درس الفـبـا
•|‌«ح،س،ی،ن»را بَلـدیم

•|هـزارشڪر کہ
•|سطح سـوادِمان این اسـت

photo_2018-10-15_00-03-39.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)




هرچہ پُل،پشت سرم هسـت
خرابَش بِنمـا♡

تابہ فڪرم نزنـد؛از
رَه توبـرگردم

نمڪ سفره ات یڪ عُمر
زمیـن گیرم ڪرد

مـن بہ قـربـانِ تـو،و
نانِ حلالَـت ارباب

photo_2018-10-14_23-56-31.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.


شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)




آقااگرنبـود
شفیعی نداشتیم

بہ سـوےخداےخویش
طریقـی نداشتیـم

«نعم الامیـر»مـا،شـده
«نعـم الرفیق»مـا

ارباب اگرنبـود
رفیقـی نداشتیـم♥️

photo_2018-10-03_17-41-58.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)



حال مادیوانگان
مـاه بہتراسـت♥️

مـن حسینی هسـتم ودر
خـوش تراسـت

خـوب را از بَد
نمیسازد،جداوقتِ کَرَم

گفتہ ارباب غریبم
جـنس دَرهم،بہتراسـت


photo_2018-10-03_17-27-46.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)



مـن خرابَـم،حضرت ارباب
دستـم را بگیر

جان عباسَت
جواب گریہ هایـم رابده

اےعزیزفاطمہ
شش گوشہ ات دل میبرد

التماسَت میڪنم
ڪربُ بَلایم را بـده


photo_2018-10-03_17-15-57.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)

♥️●°


•|عـالم همہ قطره انـد
•|و،دریاسـت حـسین

•|خوبان همہ بنده اند
•|ومـولاست حـسین

•|ترسم کہ شفـاعت ڪند
•|ازقاتلِ خـویش♡

•|ازبَس ڪہ ڪَرم دارد
•|وآقاسـت حـسین

photo_2018-10-03_17-10-33.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)



•|نمڪ روضہ عجـب
•|بر،بَدنم میسـازد

•|دسـت من اسـم تورا
•|روےتَنم میسـازَد

‌‌•|مادرم قـول وفـاداد
•|ڪہ بعـدازمرگم

•|پیرهـن مشڪی من را
•|ڪفنم میسـازَد


photo_2018-10-03_17-06-25.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)




•|حسیـن‌جان ماڪہ ازفڪرتو
•| شَب خواب نَداریم ولے

•|در بَساطِ شَب‌ِمان
•|چشمِ تَر از یادِ تو هست

صلّ الله علیڪ یااباعبدالله

photo_2018-10-03_16-57-32.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.