مریم
مدت زمان عضویت: 1 ماه و 9 روز و 1 ساعت و 42 دقيقه قبل

دلم گرفته؟! [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
khahar

دوستان

کد QR شخصی


مریم مریم

سلام ، مریم از اعضای جديد سنگریها هستم ...

3

این مطلب را پسند کرده اند.

░▓ ☫ حسین ☫ ░▓خادم نظارت ░▓ ☫ حسین ☫ ░▓خادم نظارت


ای ...
ای معجزه ی

گرفته
تمام را

بیا مرا از
کن...

photo_2017-10-08_21-30-12.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

شهیدآخوندزاده(خادم نظارت) شهیدآخوندزاده(خادم نظارت)

خواهرم هست!

این چًٍاٍٍدًًرًٍ که سَر کرده اي

براي Like گرفتَن نیســت...

با چادر حضرت زهراعلیهاسلام
در میدانهای مجازي جُولانْ نده...

photo_2017-03-27_19-48-30.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

فرمانده فرمانده

توجه

images.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

فرمانده فرمانده

بی کلام..

905537924-parsnaz-ir.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

فرمانده فرمانده

خودت رو بسنج و بعدقضاوت کن..

images.jpg

1

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

فرمانده فرمانده

دقت کنید

images.png

1

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دیوونه ی حسین ع دیوونه ی حسین ع

...

photo_2017-05-30_13-10-34.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دیوونه ی حسین ع دیوونه ی حسین ع

این روزهایم به تظاهر می گذرد…

تظاهر به بی تفاوتی

تظاهر به بی خیالی

به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست ،

اما چه سخت می کاهد از جانم ، این

“ نــمــایــــش” !

thumb_HamMihan-201717499718751271301485124598.1091.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.


شهید محمودرضا بیضایی شهید محمودرضا بیضایی

ﺩﺧﺘـــــﺮﮐﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﯿﺠﻨﮕﺪ ﻧﺠـــﻨﮓ
ﺩﺧﺘـــــﺮﮐﻢ ﺑﻪ ﺳـﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧــﺎﺯ ﻣﯿﮑــﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑنــــ
ﺑﯿﺎﻣــــﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧــﺎﺯ ﮐﻨﯽ
ﺩﺧﺘـــــﺮﮐﻢ ﺗﻮ ﺯﯾﺒــــﺎﺗــــﺮﯾﻨﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑـــﺎﻭﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐنـــــ
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾـــﻪ ﯾﺎ ﺧﻨـــﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺷــــﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﯾـــﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشـــــ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨــــــﻨﺪﯼ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺩﺧﺘـــــﺮکم ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﺷﺘـــــﺒﺎﻩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺧﯿــــﺰ
ﺍﺷﮑﺎﻟــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨــــــــﺪ
ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﻭﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎصــــ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺯﻣﺴﺘـــــﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﻭ ﻧﻔــــﺮﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﻧﯿــــﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺧﺘﺮﮐــــﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫــــﺰﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشـــــ
ﺑﺮﺍﯼ ﭘـﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻣﻠﮑــــــﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ؟ﺭﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ ؟ﺍﺫﯾﺘﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ؟
ﻋﯿﺒــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﻧـــﮕﺬﺍﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﯾﮏ ﺩﺭﺩ ﺩﺭﺩﻧـــــــــﺎﮎ ﺗﺮ ﺍﺳتـــــــ
ﺍﺣـــــــﺴﺎﺱ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﺝ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﮑنـــــــ

toptoop.irعکس دختر چادری از پشت.jpg

10

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

راحل خانمم راحل خانمم

حسادتـــــ ..یا خساستـــــ !

اسمش را هرچہ میخواهے بگذار !

مڹ میخواهم "تو" فقط عزیز دل من باشے... (علے باش فاطمه ات میشومـــ)

IMG_20161016_102934.jpg
این مطلب را بازنشر کرده اند.

راحل خانمم راحل خانمم

منمــ عروس عجولے
کہ دفــــعہ‌ے اول
بــدون چیدن گـل
داااد میزنم "آرے"

IMG_20160926_215417.jpg

9

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

راحل خانمم راحل خانمم


آقایے؟؟؟؟........

جانم خانومم؟؟؟؟.........
برام لاک میزنے؟..........
بلہ کہ میزنم اما یہ شرط داره!!!!!!........

چہ شرطے؟؟؟.........
2ساعت دیگہ کہ میخوایم بریم بیرون بیاے خودم برات پاک کنم
مرد باس اینجوری باشه

7

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

راحل خانمم راحل خانمم

آخ میچسبد ببینی چادرش را برسرش
کرده محکم چادرش تا بیاید همسرش
اخم برچهره نشانده تانبیند یک دمی
ناز لبخند ملیحش را کسی جزدلبرش
اری اری این مرام دختران چادریست
دوست دارد همسرش راباتمام باورش

IMG_20160925_153036.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.