....
مدت زمان عضویت: 9 ماه و 13 روز و 14 ساعت و 40 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
kh231275

برچسب های کاربردی

کد QR شخصی


.... ....

زودهنگام

هدف وآرزوی حسن روحانی ودولتش از تمام بی کفایتی ها دورویی ها وخیانت های عمدی است ...
انتخابات زود هنگام همان فرصتی است که منافقان جلاد
تشنه ی آن هستند تا امنیت را درایران به یک رویا تبدیل کنند ...

87.png

1

این مطلب را پسند کرده اند.

.... ....

سلام ، .... از اعضای جديد سنگریها هستم ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.