مهدی (سالار )
مدت زمان عضویت: 3 سال و 3 ماه و 23 روز و 10 ساعت و 9 دقيقه قبل

مهدی هستم عاشق رهبرم سید علی و جان بر ک... [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
hsayn

دوستان

همه »

کد QR شخصی


مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

...

01.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

آرزوم دیدن ضریحت.

images_047.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

تا جان دارم در رکابت هستم. اشاره کنی جان میدهم.

images_188.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

.

120px-Kaaba_mirror_edit_jj.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

.

1447246479508265_large.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

@رضا دشتی زنده باد داش رضا

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

بااینکه مرده است اما کتاب هایش اورازنده نگه داشته</ehttp://sangariha.com/i/icons/s1.gifm>

images_007.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

ورزش باستانی نشانه معرفت وزورخانه خانه اهلبیت است

1327996448-300x199.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

```

images_025.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

۰۰۰

phoca_thumb_m_02CCD5D478B0-104.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

÷÷÷

5.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

÷÷

16.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

...

images_026.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

...

images_206.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مهدی (سالار ) مهدی (سالار )

جانم فدای سید علی

images_215.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.