hosein 78
مدت زمان عضویت: 3 سال و 9 ماه و 7 روز و 22 ساعت و 24 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
hosein-e-1378

دوستان

همه »

مهارت ها

کد QR شخصی


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندید تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@
https://telegram.me/shohadamalard


hosein 78 hosein 78

سلام دوستان
دوستان و عزیزانی که عاشق شهادت و شهدا هستند به کانال تلگرامی خودشون که در شهرستان ملارد اداره میشه بپیوندن تا از کلام شهدا و خود شهدا درس یاد بگیریم
پس زود بیاید ،دیرنشه.یاعلی
shohadamalard@

لینک ضمیمه

hosein 78 hosein 78

با سلام
کانال شهدای شهرستان ملارد
نخستین کانال تلگرامی در غرب استان تهران می باشد که در عرصه معرفی شهدای شهرستان ملارد و غرب استان تهران پا در عرصه جهاد گذاشته است
از شما عزیزان خواهشمند است با عضویت در کانال شهدا مرا همراهی و لینک را انتشاردهید
@shohadamalard لینک کانال


hosein 78 hosein 78

با سلام
کانال شهدای شهرستان ملارد
نخستین کانال تلگرامی در غرب استان تهران می باشد که در عرصه معرفی شهدای شهرستان ملارد و غرب استان تهران پا در عرصه جهاد گذاشته است
از شما عزیزان خواهشمند است با عضویت در کانال شهدا مرا همراهی و لینک را انتشاردهید

@shohadamalard
لینک کانال


hosein 78 hosein 78

به کانال شهدای شهرستان ملارد در تلگرام بپیوندید
shohadamalard@

2

این مطلب را پسند کرده اند.

hosein 78 hosein 78

به کانال شهدای شهرستان ملارد در تلگرام بپیوندید
shohadamalard@


hosein 78 hosein 78

به کانال شهدای شهرستان ملارد در تلگرام بپیوندید
shohadamalard@


hosein 78 hosein 78

به کانال شهدای شهرستان ملارد در تلگرام بپیوندید
shohadamalard@

1

این مطلب را پسند کرده اند.

hosein 78 hosein 78

به کانال شهدای شهرستان ملارد در تلگرام بپیوندید
shohadamalard@

1

این مطلب را پسند کرده اند.