آقاي موسوي
مدت زمان عضویت: 2 ماه و 13 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل

بسم الله الرحمن الرحيم [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
hmm

دوستان

برچسب های کاربردی

کد QR شخصی


آقاي موسوي آقاي موسوي

به نام عشق ، بنام مدافعان حرم
سـرم فــدای امــام مدافعان حــرم

اگر که قسمت من نیست تا حرم بروم
بــخوان مرا تو غلام مدافعان حرم

من و توایم که از روزگار بیزاریم
جهان خوش است به کام مدافعان حرم

میان کل جهان در مقابل داعش
زبان زد است قیام مدافعان حرم

فدای غیرت و مردانگی این مردان
فدای لطف و مرام مدافعان حرم

images.jpeg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

مثل من اهل شدم
در معرض پایان،ولی آغاز شدم

ما را به کجا کشیده
ایرانی ام و سرباز شدم

1462172992664474_large.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

امیر المؤمنین علی(ع) فرمود:

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.

5

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

نثار همه شهدای آتش نشان بخوانید فاتحه ای همراه با ذکر صلوات

6

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

گفتـــــم دعــــــا چیست؟

گفت:طلب نیـــــاز از بــــی نیـــــاز!

گفتــــم : التماس دعـــــا چیست؟

گفت: خوبـــــان را در درگــــاه خــــدا واسطه قــــرار دادن!

التــــماس دعــــا

6

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

ﻧﻪ

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ "ﻧﻤﺎﺯ " ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ "ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﻮﯼ " ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ

ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ.

نه اینکه فقط گربه شور کند روحمان را و بعد از نماز باز هم بماند پلیدی ها

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ " ﮐﯿﻤﯿﺎ " ﻭ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻼ ...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻞ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻭ،

می شد ﻣﺮﻫﻢ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩﮔﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ....

ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ.

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻢ،

"ﻧﻤﺎﺯ " ﺷﻮﺩ .... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ !

چون تا نمازم نماز شود هیچ کارم درست و مقبول نمی شود ...

6

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩکه :

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ محل ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ...


ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ :

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ !!

اگر نمازمان نماز بود که :

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭ !


اگر نمازمان نماز بود که :

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ و حساب و کتاب بدهی ها و طلب ها...

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ که ... تا نمازمان را درست نکنیم

هیچ چیزی درست نمیشود

تا ستون دین رو درست نکنیم ، باقیش رو نمیشه درست کرد

5

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ :

ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ !

ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ :

ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﯿﻒ ﻧﺪﺍﺷﺖ !


ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩﮐﻪ :

ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻤﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ "ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...


ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ که ... تا نمازمان را درست نکنیم

هیچ چیزی درست نمیشود

تا ستون دین رو درست نکنیم ، باقیش رو نمیشه درست کرد

5

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

دلــگیـــر مباش ...

دلت که گیـر باشد ...

رهـــــا نمی شوی...

خـداونـــــــــد بندگــان ِ خود را ...

با آنچه به آن « دل » بســته اند می آزمــاید...!

1798495-20657bdc694fbfbc.jpg

9

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

زندگی رانندگی در شب است

اگر نور خدا نتابد

کارت تمام است...

Untitled-1(1).jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده، چرا که ما وقت نکردیم دیروز از او تشکر کنیم.

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد، چون امروز اطاعتش نکردیم.

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود، چرا که دیروز قادر به درکش نبودیم.

چی می شد که دیگه شکوفا شدن گلی را نمی دیدیم، چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم و شکر نکردیم.

چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد، چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم.

چی می شد اگه خدا در خانه اش را می بست، چرا که ما در قلب های خود را بسته بودیم.

چی می شد اگه خدا امروز به حرف هامون گوش نمی کرد، چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم.

چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت، چون به یادش نبودیم.

ولی تفاوت او با ما در این است ...اوست دهنده بی منت

1

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

خــــ♥ـــدایــا !
فقـط گیــرِ یکــ "لایکــــ♥" تــو مـانـده ام!
تـو کــه مــرا بپسنـدی ،
دیگـر چـه باکــــ از پیلـه هـای روزگــار . .

5

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم سهم مان کم نشود

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم

و حقیقتها را زیر پا له کردیم

و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم

2

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

رنج و مصیبت بر دو قسم هست :

1- امتحان الهی

2ـ عذاب الهی

در مورد اول که امتحان الهی است که اون رنج و عذاب خود نوعی نعمته
چراکه باعث میشه ما رشد کنیم و در صورت قبولی در امتحان به مراتب بالاتر برسیم
و ارج و قرب پیدا کنیم ، پس این امتحان برای ما خیره

در خصوص مورد دوم هم اگر عذاب الهی باشه که باز هم خیرره برای ما
چرا که هیچ مصیبتی به ما نمیرسه مگر به واسطه خطا و گناه خود ما
پس این عقوبت در واقع کفاره گناهان ماست ، و چه خوبه اگر خدا تمام
خطاهای ما رو در همین دنیا عذاب کنه و کار به حساب و کتاب اون دنیا نرسه
پس در این مورد هم خیره برای ما چراکه از اون گناه و خطا پاک میشیم و باز رشد میکنیم

پس چه عقوبت و عذاب و چه امتحان الهی در هر دو حکمتی است که خیر ما در اونه
پس در همه حال و در هر مصیبتی باید شاکر درگاه الهی بود

3

این مطلب را پسند کرده اند.

آقاي موسوي آقاي موسوي

اینجا همیشه همه فقط هم رو نگاه میکنند و فعالیتی انجان نمیدن؟