لبــ◕‿◕ــخند
مدت زمان عضویت: 3 سال و 3 ماه و 30 روز و 5 ساعت و 4 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

آخ گفتی!

1053500x350_1516294566075527.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

امــان!

1053500x833_1516298058906263.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

سانچی غــرق شد!
خداحافظ ای داغ بردل نشسته
-_-

1053500x582_1515918090744355.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

نزد خداوند کافر خوشرو از مؤمن ترشرو عزیزتر است.


(امام رضا علیه‌السلام)


10531483645228710911.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

1053500x379_1515871857071995.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

1053500x569_1515868168786367.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

دقیقاهمینطوره!

1053500x500_1515868113436879.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

چقدرماباایشون خاطره داریم!


500x500_1515859412179493.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

اینم ازتلگرام..


25007989_900074716825172_6129590038507290624_n.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

ازعجایب سال نودوشیش

1053500x540_1515656754208804.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

وخداوندسرراآفرید
تاروی گردن باشد!
نه درزندگی دیگران

1053500x500_1513523197872488.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

1053500x500_1515583467389700.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

بدون شرح!

1053500x489_1515254915705791.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

از سرنوشت این شوهرفعلاچیزی دردست نیست
(روحش شادویادش گرامی)

1053500x494_1515583152566499.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

لبــ◕‿◕ــخند لبــ◕‿◕ــخند

بایدفرارمغزهاکنم!!

1053500x500_1515487546068399.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.