حامد
مدت زمان عضویت: 1 سال و 5 ماه و 11 روز و 12 ساعت و 55 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
hamedd

دوستان

کد QR شخصی


حامد حامد

هر کس بد ما به خلق گوید

ما چهره به دل نمی خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییـم

تا هر دو دروغ گفته باشیـم !

2

این مطلب را پسند کرده اند.

حامد حامد

یا رب
نظر تو برنگردد از ما ...

4

این مطلب را پسند کرده اند.

حامد حامد

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخواست مشکل نشیند

4

این مطلب را پسند کرده اند.