جعفر
مدت زمان عضویت: 6 سال و 6 ماه و 1 روز و 7 ساعت و 35 دقيقه قبل

مثل شما [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
gasedak

دوستان

همه »

کد QR شخصی


جعفر جعفر

استقبال !

di-Y9H0.jpg

جعفر جعفر

این اسم خوبی نیست


جعفر جعفر

خداوند به پنج گروه بر ملایکه مباهات کند : جهادکنندگان، فقرا ، جوانانی که برای خدا پیشانی به خاک بسایند ، توانگری که زیاد و بدون منت انفاق کند ، و مردی که در خلوت از ترس خدا بگرید.
از پیغمبر (ص)

1

این مطلب را پسند کرده اند.

جعفر جعفر

امام زین العابدین (ع) بیست سال بر پدر بزرگوارش گریست ، هیچ غذایی جلوش نمی گذاشتند جز این که گریه می کرد ، یکی از غلامان گفت : یاابن رسول الله اندوه شما به آخر نرسیده؟ فرمود: یعقوب پیغمبر دوازده پسر داشت ، یکی را خدا از جلو چشمش برد ، از بس گریست چشمانش نابینا و موی سرش سفید و کمرش خم شد با این که پسرش زنده بود ، من به چشم خود دیدم که پدر و برادر و عمویم با هفده تن دیگر از بستگانم کشته روی خاک افتاده اند ، با این وصف چگونه غصه ام پایان پذیرد؟

1

این مطلب را پسند کرده اند.

جعفر جعفر

شیعیان ما را در سه مورد بیازمایید: وقت نماز، ببینید مواظبت بر وقت دارند یا نه. سرپوشی، ببینید اسرارشان را در برابر دشمنان ما حفظ می کنند یا نه. و در امور مالی ، دقت کنید که مالشان را با برادران خود در میان می نهند یا بخل می ورزند.

1

این مطلب را پسند کرده اند.