Amyry Hoseyn
مدت زمان عضویت: 23 روز و 4 ساعت و 51 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
fsrn

کد QR شخصی


Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn

می‌گفت گوگـل اِرث

روی نقشه سوریـه و عـراق خطا دارد
و معتقد بــود این خطا عمـدی است.

گروه‌های مقاومـت نتیـجه ایـن خطا را
در نشانـه‌گیـری دیـده بودنـد.

️محمودرضـا هم نشسته بـود
مقـدار خطا را در آورده بـود و بعد از آن،

مقدار خطا را دخـالت می‌داد
و به نیــروهای مقاومت آموزش و مشاوره می‌داد.

وقتی رزمنـدگان مدافع حـرم
با خطای محاسبـه شـده محمودرضـا

گـرا را تعیین کرده و خمپـاره می‌زدنـد،
تمام خمپـاره‌ها به هدف می‌خوردنـد.

شهید همه‌فن‌حریف
محمودرضا بیضائی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn


Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn

❣ شعر_مهدوی ❣

دل خسته ام ز فراق تو اى‌ آفتاب من
کی میرود آن ابر تیره از آسمان من

ز نبودنت زرد گشت و خزان شد بهار دل
پس دمی بتاب ای نور به قلب سیاه من

السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان

1

این مطلب را پسند کرده اند.

Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn

❣ شعر_مهدوی ❣


Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn

❣ شعر_مهدوی ❣


Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn

❣ شعر_مهدوی ❣


Amyry Hoseyn Amyry Hoseyn

سلام عید همگی مبارک

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهید مرتضی میری شهید مرتضی میری

@Amyry Hoseyn سلام ، به خوش آمدید (نسخه اندروید) ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.