مِهر هشتم
مدت زمان عضویت: 7 ماه و 30 روز و 4 ساعت و 29 دقيقه قبلاطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

حــواسمان بـه چــروک هایِ دور چـشم

مـادرانـمان و لـرزش دســت های پـدرانمان باشد

حــواسمان بـه تَـر شـدن هـای گـاه و بـیگاهِ

چـشم هایِ کـم ســو و دلتـنگیِ شان بـاشد!

حـواسمان باشـد که آنها خیلــی زود پیر میشوند!

حــواسمان باشـد خیــلی زودتر از آنچه

فــکرش را میکنیم از کنــارمان می روند...

حواسمان باشد که آنها تمامِ عمر حواسشان به ما بوده

به آرام قد کشیدنمان بوده ، به نیازها ونازهایمان بوده

آنــها یک روز آنــقدر پــیر میشوند که

حتـی اسمهایــمان را هم فراموش میکنند

حـواسمان به گرانـترین و بی همتاترین عشقهایِ زندگیمان باشه...

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


زلال عطر رضا می وزد ز جانب طوس

و من گدای قدیمی
ولی کمی مایوس

هوا هوای زیارت،
زیارت مخصوص

و من خمار حرم
بی پیاله ام افسوس


...

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

‏وقـتی مـیروم در دلِ..

صـحـن گُــوهـرشـاد..

صـحـن دلـم گُــوهـرمــیشـود و

روح و جـانــم شــاد ...


6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیممَهـریه هـای از جـنس سُـونـامـی...

‏این مهریه‌های بالا بیشتر از اینکه نشونه ارزش دختر باشه

یه چیزی هست تو مایه‌های "جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود"

گـاهــی هــم..

مــراسم خــواستگاری..

فــرقـی بــا بـنگاه مــعامـلات نــدارد...

و اینگونه شد که...

دختران را با مهریه های سنگین در نمایشگاه ازدواج عرضه کردند

تـقاضـا کــم شــد و تـماشاچــی بـسیار...

و هـمـین بــدعت هـاست کـه ایـن روزها...

سـن ازدواج داره امپر میچـسبونه بـه سقـف...

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

اینـکه میگویـم دمـا دَم مـذهـبى ها عاشق ترند..

بـا دلـیل میگویـم کـه آنها واقـعا عـاشـق تـرنـد..

هـرکـه الگویـش مـولاعـلى و فـاطمـه اسـت..

بـر یـقـین هـم مـیتوان گـفـت ؛کـه آنها عـاشـق تـرنـد..

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


ایـها الرئوف؛
تو خودت حافظ من باش به یغما نروم...
دام ابلیس به من در همه جا نزدیک است...

4

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

بودنت را با هيچ چيز اين جهان نميشود عوض كرد من به همين دلخوشي جهان را ادامه ميدهم مگر نه جهان بي تو مثل هواي بي اكسيژن است كشنده ميشود

7

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

این هم جهاد در راه خداست ...


5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


4

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


تسلیت به خانواده های عزیز ....داغی که بر دل ایرانیان گذاشته شد فراموش نشدنی است....همه سوختیم روحتان شاد

4

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


دلم هوایتان را کرده ...

خیلی ساده

سلامٌ علیک ای حضرت عشق ...!


باز هم زائرتان نیستیم ...

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


دلم زمانی را میخواهد
که مقابل حرم.....
زمان متوقف میشود.....!

من باشم و خودش

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


عجیب دلتنگ جاده های منتهی به مشهدت شده ام...

جریان چیست؟

به دلم نگاه کرده ای؟

دلتنگِ نفس کشیدنم...

هوای مسموم این شهر نفسم را بریده است...

فقط هوای حرم توست که آرامم می کند...

چه اعجازی در هوایت نهفته است، ایها الرئوفــــ ؟

دیرگاهی است که نفس هایم به شماره افتاده...دلتنگ هوای حرمت شده ام باز ...

5

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهر هشتم مِهر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم


یه چیزی گرون کردم بعد میگم بهتون

4

این مطلب را پسند کرده اند.