شهيد ادواردو انيلي
مدت زمان عضویت: 7 سال و 4 ماه و 20 روز و 6 ساعت و 3 دقيقه قبل

دنيا را بغل كردم گفتند امن است .هيچ كار... [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
divane_m12

دوستان

همه »

کد QR شخصی


شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

پیامبران الهی همانند مردم غذا میخوردند همانند مردم در بازار راه میرفتند وبدون لشگر فرشته ها قران.....هیچ کس وهیچ کجا وهیچ لحظه ای خاص نیست برای خدا مهم نیست که چه کسی...بیشتر وکجا صدایش را میشنوند برایش مهم صدایش شنیده شود

1383032035344592_large.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

بهشت جاییست که دل خوش باشدودل انسان جز با یاد خدایش خوش نمیشود...........الا بذکر الله تطمئن القلوب

1092804.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

خوش بحال کسی که در همه جا خودش باشد....صداقت رمز شهود انسان است.....بسم رب الشهدا والصدیقین

55166.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

بهشت جایی است که دل خوش باشد... دل انسان جز با یاد خدایش خوش نمیشود.. الا بذکرالله تطمئن القلوب

چگک.jpg

1

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

وقتی به آسمان متصل باشی، تمام دنیا هم که گره در کار بیاندازند، تو آرامی...
وبرای اتصال به آسمان باید آسمانیان را شناخت...
" الهم عرفنی حجتک ..."

کم.jpg

1

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

دلت را خانه ی ما کن مصفا کردنش بامن.......کسی که اهل هدایت باشدحق به او خواهد رسید.

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

دوچيز است كه هيچ وقت به قدرشناسي كامل نخواهد رسيد سلامتي و آرامش ....

چگ.jpg

1

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

خداوند بهترين چيزهارا به كساني مي بخشد كه انتخاب هارا به او وامي گذارند ....

چج.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

خدا ياد گناه راپاك نمي كند اين بركت دارد تا هم رحمت خد ارافراموش نكني هم مغرور نشوي ......

فل.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

اینجا همه چیز در دایره تعریف میشود
با مرکزیت خدا اما یادت باشد که اندازه شعاع این سیکل ها دست خودت است.....یاران با صفا میگویند در دایره قسمت ما نقطه ی تسلمیم@لطف انچه تو اندیشی حکم انچه تو فرمایی

4

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

ذهني داشته باشيد كه پذيراي هر چيزي است وبه هيچ چيز وابسته نمي شود جز حقيقت محض كه خدا نام دارد ...... خدایگونه باشید

194494_5332.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

هيچ دستي خالي نيست اگر اهل قنوت باشد ........

عه.jpg

9

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

خداوند در قلب كساني است كه بدون توقع مهربانند ... چه بخواهند چه نخواهند خدا با آنهاست ...

images.jpعغ.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است ......
تو با خود غريبه نباش همه عشق را تجربه خواهي كرد ......

صث.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

شهيد ادواردو انيلي شهيد ادواردو انيلي

از گناه تنفر داشته باش نه از گناه كار .......

index.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.