داستان ، جمله ، دلنوشته ، شعر و حدیث آموزنده
**************

موضوع فعلی :

**************

آخرین اعضاء گروه

safari77
1395/04/13 - 18:27
آقاصادق
1394/04/19 - 19:03
یه دختر چادری
1394/03/11 - 11:43
شوقعلی
1393/11/16 - 20:39

مدیران گروه

برچسب های کاربردی

ـ خواندنی های شنیدنی

گروه عمومی · 337 کاربر · 1042 پست


ارسال به ـ خواندنی های شنیدنی


♥ ریحـانـه♥ ♥ ریحـانـه♥

شبیـــــــ برایــــــ خــــــدا .....


دزدى به خانه احمد خضرویه رفت و بسیار بگشت ، اما چیزى نیافت که قابل دزدى باشد .

خواست که نومید بازگردد که ناگهان احمد ، او را صدا زد و گفت : اى جوان!

سطل را بردار و از چاه ، آب بکش و وضو بساز و به نماز مشغول شو تا اگر چیزى از راه رسید، به تو بدهم ؛

مبادا که تو از این خانه با دستان خالى بیرون روى !


دزد جوان ، آبى از چاه بیرون در آورد
وضو ساخت و نماز خواند.

روز شد ، کسى در خانه احمد را زد ؛


داخل آمد و 150 دینار نزد شیخ گذاشت و گفت این هدیه ، به جناب شیخ است .

احـــــــمد رو به دزد کرد و گفت :
دیــــــنارها را بردار و برو؛

این پاداش یک شبى است که در آن نماز خواندى

حال دزد ، دگرگون شد و لرزه بر اعضایش افتاد.

گـــــــریان به شیخ نزدیک تر شد و گفتـــــ :

تاکنون به راه خـــــــطا مى رفـــــــتم .


یک شب را براى خدا گذراندم و نماز خواندم ،
خــــــداوند مرا این چنین اکرام کرد و بى نیاز ساخت .

مرا بپذیر تا نزد تو باشم و راه ثواب را بیاموزم .


کیسه زر را برگرداند و از مریدان شیخ احمد گشت .

1434708501816134_large.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.

♥ ریحـانـه♥ ♥ ریحـانـه♥

ﻧﺘﺮﺱ ﻣﺸﺘﯽ ...
ﻫﯿﻮﻻ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺣﺎﺝ ﺭﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺳﺖ ...

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ۲۸ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺘﻭﻧﺴﺘﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬﺍ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺶ
ﺑﺬﺍﺭﻩ ...
ﺑﺎ ﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ ...

ﺻﻮﺭﺗﺷﻮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻇﻬﺮﻩ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﺯﻣﻨﺩﻩ ﻫﺎ ﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ،
ﻫﻤﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻤﭘﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﻏﻮﻥﺷﺪ .

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﺮﻩ ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ...

ﻣﯽ ﺗﺭﺳﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ 70 ﺩﺭ ﺻﺪ ﺟﻭﻧﺸﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻣﯾﺸﻪ ،ﭼقد ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻪ . ؟ ..

ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺫﺍﺭﻩ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺭﯾﺰﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻭﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ

ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯽﺷﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦﻫﺎ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ
ﺭﺯﻣﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺪﻭﺯﻩ ...

ﺣﺎﺝ ﺭﺟﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.

ﺍﻭ 28 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ .

ﻣﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻨﻪ، ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮﺩﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻭ عشق وطن ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ..

عاشق بودن ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ...

1434707583775218_large.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

♥ ریحـانـه♥ ♥ ریحـانـه♥

آميرزا اسماعيل دولابي ره :


آهنگرها یک گیره دارند و وقتی می خواهند روی یک تکه کار کنند ، آنرا در گیره میگذارند .

خدا هم همینطور است...

اگر بخواهد روی کسی کار بکند ، او را در گیره مشکلات می گذارد و بعد روی او کار می کند .

گرفتاری ها ، نشانه عشق خداوند است ....

شما اگر کسی را دوست نداشته باشی ، با او شُل دست می دهی و اگر او را دوست داشته باشی ، دستش را فشار می دهی و این فشار ، علامت علاقه است...شادی روح این استاد بزرگ صلوات..

1434626301555017_large.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.

حسین گودرزی واثق حسین گودرزی واثق

باسمه تعالی
پيامبر صلى ‏الله ‏عليه‏ و ‏آله : يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ ما يَجِبُ لَهُ عَلَيْها، اَن يَتَزَيَّنَ لَها كَما تَتَزَيَّنُ لَهُفى غَيرِ مَأثَمٍ ؛

همان حقوقى كه لازم است مرد در رابطه با همسر خود رعايت كند، بر زن نيز لازم است اين‏كه شوهر، خود را براى همسر خويش آراسته كند؛ همان‏گونه كه زن، خود را درغير گناه براى همسر خويش آراسته میكند.
الفردوس ، ج ۵، ص ۵۲۱ ، ح ۸۹۵۳

5

این مطلب را پسند کرده اند.

✿خادمة المهدی✿ ✿خادمة المهدی✿

فاصله میان بهشت و جهنم در فضای مجازی

لینک ضمیمه

8

این مطلب را پسند کرده اند.

♥ بهشت من کجایی ♥ ♥ بهشت من کجایی ♥

باسلام
مفتخريم كه ميهمان ما باشيد.

به روايت
برج ميلاد
ساعت : 22
ماه مبارك رمضان

09194390696

روابط عمومي گروه نمايشي

[لینک]

4-1.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

♥ بهشت من کجایی ♥ ♥ بهشت من کجایی ♥

ميگن وقتي يه چيزيو سپرديش دستِ خدا...امانتش دادي دست خدا...
نميشه پسش بگيري تا موعدش...بايد خواستنش رو وقتي طلب كني كه امانت دارت بخواد!
من مومنم به اين حرف...
من امانتم رو پس نمي گيرم خدا...چون به دستاي تو ايمان دارم.
موقع دعا ، تون رو بازمیکنین تا باخداجون رازونیاز کنین ،اينآرو كه يادتون نميره...؟؟!

huuh_images.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

✿خادمة المهدی✿ ✿خادمة المهدی✿

فتوای عجیب داعش برای ماه رمضان!
الملل - ایرنا نوشت:

پایگاه خبری «ارم» یمن روز دوشنبه از برخی فتواهای عجیب گروه تروریستی داعش برای ماه مبارک رمضان خبر داد و نوشت: بر اساس فتوای جدید این گروه تروریستی، هر کس که داعشی نباشد، روزه اش باطل است.

این پایگاه خبری نوشت: حرام بودن خارج شدن دختران از منازل و بستن اجباری مغازه ها در دهه آخر ماه رمضان از جمله این فتواهایی است که گروه تروریستی داعش برای مناطق تحت اشغال خود اجرای آن را اجباری اعلام کرده است.

طبق فتواهای جدید این گروه، خروج زنان قبل از افطار ممنوع است و بعد از نماز مغرب هم باید با همراهی یک مرد از نزدیکان خود از خانه خارج شوند.

گروه تروریستی داعش اعلام کرده که هرکس نماز نخواند، روزه اش باطل است و هرکس در عراق و شام از این گروه 'بدش' بیاید، روزه اش باطل است و روزه نگیرد، بهتر است چرا که فقط گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده است.

سلسله فتواهای این گروه در نهایت به مرگ ختم می شود و احتمالا افرادی که به هر دلیل روزه نگیرند نیز سربریده خواهند شد.

max_800_sauktukas.png

6

این مطلب را پسند کرده اند.

خانم هیئتی خانم هیئتی

من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم، بگذار خلاصه اش را برایت بگویم: .اجباتت را انجام بده ، به جای مستحبات ، تا می توانی به کار مردم برس، کار مردم را راه بنداز.
اگر قیامت کسی از تو سوال کرد ، بگو فاضل گفته بود.
آیت الله فاضل لنکرانی رحمه الله علیه

1432708960699247_orig.jpg

11

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

امیرعلی امیرعلی

سلام.امیر علی هستم.یک تازه وارد.خداقوت

4

این مطلب را پسند کرده اند.

✿خادمة المهدی✿ ✿خادمة المهدی✿

کوهی از غـــــذااینجاست که شاعر می گه:کوفت بخورید...........

275475_124.jpg

14

این مطلب را پسند کرده اند.

♥ بهشت من کجایی ♥ ♥ بهشت من کجایی ♥

گم شده ام...
از یابنده تقاضا میشود.همچنان به بی تفاوتی خود ادامه بدهند....

انگار نه انگار!!!

a2bae7ee-756d-4b01-a3d1-b7f5ae0c2976.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

سیده سیده

بسیار داستان جالب از یک دختر پاک دامن

18(2).jpg

23

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

♥ بهشت من کجایی ♥ ♥ بهشت من کجایی ♥

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد چرا ما انسانها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به آنچه می خواهیم دست یابیم.
3141571955592564117.jpg

12

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

abbas abbas

با سلام دوستان این عکس مطعلق به یکی از نوکران امام حسین (کربلایی علیرضا باقری)برادر زادم هستش عزیزان هم سنگر امروز دکترها خبر دادن مبتلا شده به بیماری سلطان از فردا هم شیمی درمانی داره فقط 7 سالشه 7 سال متوجه اید؟ خیلی به حضرت علی اصغر علاقه داره و همیشه سیاه پوشه و هیئتی حضرت اباعبدالله هستش جان حضرت زهرا تو این ایام فاطمیه برای سلامتیش دعا کنید پدر مادرش خیلی بی قرارن

DSC00332.JPG

18

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.