غایب زاده
مدت زمان عضویت: 11 ماه و 17 روز و 5 ساعت و 8 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
adel20589

برچسب های کاربردی

کد QR شخصی


غایب زاده غایب زاده


شعر قلم
قلم راتراشیدند از ساقه نی/نهفتند رازهایی در دل وی/قلم رااین خدای آرزو را/درون صفحه ای تنگ جای دادند/دلش راوعده هابسیار دادند/ازاین رودودمانش راباد دادند/قلم اینک توراافسوس برچیست/چرااینگونه ازخودمی گریزی/چرادردامان طبیعت/طرحی از گل نیلوفرنمی ریزی/قلم تومی توانی زنده باشی/برای ما امیدی زآینده باشی/
قلم پس تامی توانی درون صفحه ای گرچه تنگ باشد/برای ماهیان سرخ وکوچک/امیدی زآینده باشیم/قلم تومی توانی زنده باشی/برای پرستوهای مهاجر مامنی ازامروزوفرداباشی
شعر قلم سروده خانم غایب زاده به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران....

2

این مطلب را پسند کرده اند.

غایب زاده غایب زاده

سلام ، غایب زاده از اعضای جديد سنگریها هستم ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.