ابوالقاسم بابامیرپور
مدت زمان عضویت: 5 سال و 7 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 59 دقيقه قبل

درسته بنده گناه کار هستم ولی دوست دارم ... [درباره]

اطلاعات پروفایل خصوصی می باشد.

پست ها خصوصی می باشد.

abolghasembabamirpur پست های خود را شخصی کرده است.