عبد مذنب
مدت زمان عضویت: 16 روز و 15 ساعت و 43 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
abdelmozneb

کد QR شخصی


عبد مذنب عبد مذنب

فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره

خوبی می کنی به خودت برمی گردد. حتی وقتی دست کسی را می گیری، خدا مرحمت می کند و نگاه می کنی که به خودت خوبی کرده ای.

وقتی او را می بینی که نمی تواند بلند شود، خودت بوده ای که نمی توانستی بلند شوی. دستش را می گیری و بلند می شود، راحت می شوی.(طوبای محبت، برگرفته از سخنان عارف بالله مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی، جلد سه، صفحه 110)

2

این مطلب را پسند کرده اند.

عبد مذنب عبد مذنب

سلام ، عبد مذنب از اعضای جديد سنگریها هستم ...

2

این مطلب را پسند کرده اند.