به نام خدا...برای خدا
امید داریم فرهنگی را زنده کنیم که دارد می میرد
چندی از حافظان قرآن کریم درسنگرحضور دارند از حضورشان فیض می بریم...
هدف ختم قرآن است
شده هرشب یک صفحه
تاپايان ماه مبارک رمضان

مدیران گروه

برچسب های کاربردی

Quraniha

گروه عمومی · 5 کاربر · 1 پست


ارسال به Quraniha


مطهره بانو مطهره بانو

ختم قرآن
امشب،بعداز نماز مغرب وعشا
سوره حمد و صفحه اول سوره بقره
هرکسی هست یاعلی
5781.jpg

4

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.