به نام خدا...برای خدا
امید داریم فرهنگی را زنده کنیم که دارد می میرد
چندی از حافظان قرآن کریم درسنگرحضور دارند از حضورشان فیض می بریم...
هدف ختم قرآن است
شده هرشب یک صفحه
تاپايان ماه مبارک رمضان

مدیران گروه

برچسب های کاربردی