جندی المهدی
مدت زمان عضویت: 10 ماه و 3 روز و 7 ساعت و 6 دقيقه قبلتماس ها

موارد دیگر
Jondol_Mahdi

دوستان

کد QR شخصی


مرگ بر آل سقوط مرگ بر آل سقوط

- نوبخت: رییس‌جمهور از قیمت‌ جدید خودرو مکدر است! (١٨ تیر ٩٣)

- نوبخت: رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر است! (٢٣ آذر ٩۶)


بزرگوار ظاهرا همش مکدرن! و مکدرن!

1

این مطلب را پسند کرده اند.